Firmy rekrutacyjne a praca rolnicza i pozarolnicza

//Firmy rekrutacyjne a praca rolnicza i pozarolnicza

Na całym świecie duży odsetek formalnie zatrudnionych kobiet pracuje również w sektorze nieformalnym za kulisami. Kobiety te tworzą ukrytą siłę roboczą.

Jest wykres przedstawiający zatrudnioną ludność cywilną według okupacji i płci w 2007 r. w USA.
Praca formalna i nieformalna można podzielić na podkategorie pracy rolniczej i pozarolniczej. Martha Chen i inni uważają, że te cztery kategorie siły roboczej są ze sobą ściśle powiązane.

porady dla pracownikaWiększość prac rolniczych ma charakter nieformalny, atlas pingwinów dla kobiet na świecie definiuje się jako niezarejestrowane lub nieustrukturyzowane. Praca pozarolnicza może również mieć charakter nieformalny. Według Marthy Chen, praca nieformalna stanowi 48% pracy pozarolniczej w Afryce Północnej, 51% w Ameryce Łacińskiej, 65% w Azji i 72% w Afryce Subsaharyjskiej.

Rolnictwo i płeć

W ostatnich latach sektor rolnictwa w gospodarce utrzymał się na stabilnym poziomie, według Atlasu Kobiet na świecie Penguin, kobiety stanowią 40% rolniczej siły roboczej w większości części świata, podczas gdy w krajach rozwijających się stanowią one 67% siły roboczej w rolnictwie. Joni Seager pokazuje w swoim atlasie, że konkretne zadania w ramach pracy rolniczej są również związane z płcią. Na przykład do produkcji pszenicy w północno-zachodniej części Chin mężczyźni wykonują orkę, sadzenie i opryskiwanie, podczas gdy kobiety – pielenie, nawożenie, przerób i przechowywanie.

Jeśli chodzi o produkcję żywności na całym świecie, atlas pokazuje, że kobiety produkują 80% żywności w Afryce Subsaharyjskiej, 50% w Azji, 45% na Karaibach, 25% w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz 25% w Ameryce Łacińskiej. Większość pracy wykonywanej przez kobiety w gospodarstwie rolnym jest uważana za prace domowe i w związku z tym nie ma znaczenia w statystykach zatrudnienia.

Płatne i niepłatne firmy rekrutacyjne

Praca płatna i nieodpłatna jak rekrutacja do pracy jest również ściśle związana z pracą formalną i nieformalną. Niektóre prace nieformalne są nieodpłatne lub płatne pod tabelą. Praca nieodpłatna może być pracą wykonywaną w domu, aby utrzymać rodzinę, jak np. praca związana z opieką nad dzieckiem, lub rzeczywistą codzienną pracą, która nie jest wynagradzana pieniężnie, jak praca na polu.9] Pracownicy nieodpłatni mają zerowe zarobki i choć ich praca jest cenna, trudno jest oszacować jej rzeczywistą wartość.

Nadal trwa kontrowersyjna debata. Mężczyźni i kobiety zazwyczaj pracują w różnych dziedzinach gospodarki, niezależnie od tego, czy ich praca jest płatna czy nieodpłatna za granicą. Kobiety koncentrują się na sektorze usług, podczas gdy mężczyźni koncentrują się na sektorze przemysłowym.

Nieopłacona praca i płeć

Kobiety zazwyczaj pracują w miejscach pracy generujących dochód krócej niż mężczyźni. Często praca domowa jest bezpłatna nieobecna w firmach rekrutacyjnych. Na całym świecie kobiety i dziewczęta są odpowiedzialne za pracę w gospodarstwie domowym.

Opublikowany w 2008 roku Atlas Kobiet na świecie pingwinów stwierdził, że na Madagaskarze kobiety spędzają 20 godzin tygodniowo na pracach domowych, podczas gdy mężczyźni spędzają tylko dwie. W Meksyku kobiety spędzają 33 godziny, a mężczyźni 5 godzin. W Mongolii godziny pracy w domu wynoszą odpowiednio dla kobiet i mężczyzn 27 i 12. W Hiszpanii kobiety spędzają 26 godzin na pracach domowych, a mężczyźni 4 godziny. Tylko w Niderlandach mężczyźni spędzają 10% więcej czasu niż kobiety na zajęciach w domu lub w gospodarstwie domowym.

2020-03-25T12:11:26+00:00 Tags: |