Pomoc w gabinecie psychoterapii

//Pomoc w gabinecie psychoterapii

Gabinet psychoterapii to coraz częściej pojawiająca się fraza w środkach masowego przekazu, zajmująca wiele miejsca poświęconego na reklamę. Zastanawiać się można, czy „nagły” wzrost tego typu usług i ich reklamy wiąże się ściśle z zapotrzebowaniem społecznym na nie, czy też wpływ na to maja również inne czynniki. Czy to wynika np. stąd, że współczesne życie niesie ze sobą zbyt wiele stresów i mamy trudności z radzeniem sobie z nimi, czy też z faktem, iż najzwyklej wizyta u specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego nie kojarzy się już jak dawniej z czymś wstydliwym i mamy mniej oporów do korzystania z tego typu usług.

Z pewnością trudno jest jednoznacznie wskazać co ma tu wpływ decydujący, bo też trudno zakładać, że jest to izolowany czynnik. Tutaj jednak spojrzymy na rodzaj usług świadczonych w gabinetach psychoterapii. Być może spojrzenie takie wniesie coś nowego w zrozumienie zadanych w tle pytań.

Rodzaje usług w gabinecie psychoterapii

Pytanie zawarte w podtytule wydaje się nieuzasadnione, bo przecież chodzi o psychoterapię, jednak jej form jest wiele, a gdy psychoterapię prowadzi psycholog podejmowane są dodatkowo jeszcze inne działania, które podobnie jak psychoterapię należy sklasyfikować do głównej kategorii tych działań nazywanej – pomocą psychologiczną. Zatem do podstawowych działań podejmowanych w gabinecie psychoterapii należą:

  • psychoterapia – krótko i długoterminowa, skupiona na leczeniu tzw. zaburzeń nerwicowych oraz osobowości, zazwyczaj stosowana przez osoby odpowiednio przeszkolone podyplomowo, a skojarzona z zaledwie kilkoma nurtami teoretycznymi: psychoanalitycznym, poznawczo-behawioralnym oraz systemowym,
  • pomoc psychologiczna – każda forma pomocy udzielanej przez psychologa, również gdy nie obejmuje ustrukturyzowanego jej typu; psycholog stara się rozwiązać problemy pacjenta bazując na obszernej, posiadanej wiedzy o jego funkcjonowaniu psychicznym i społecznym,
  • interwencja kryzysowa (pomoc ustrukturyzowana) – wypracowana na przestrzeni lat metoda pomocy osobom będącym w ostrych kryzysach życiowych i stresach; od strony klinicznej skojarzona jest z chociażby z diagnozą zaburzeń stresu pourazowego,
  • poradnictwo psychologiczne – skupione na krótkoterminowej pomocy dążącej do rozwiązania zgłaszanego problemu,
  • oraz diagnostyka psychologiczna – stanowiąca obszerną dziedzinę psychologii stosowanej.

Klasyczny gabinet psychoterapii

Powyższe działania skojarzone z pomocą psychologiczną nie są jednak sensu stricto psychoterapią, w większości. Stworzona ona bowiem została w jednym celu – leczeniu określonych stanów nazywanych niegdyś nerwicami. Kiedy widzi się np. w gazecie reklamę „gabinet psychoterapii” należy się spodziewać, że tam właśnie osoba cierpiąca na nerwicę powinna się udać i znajdzie profesjonalną pomoc.

Temu właśnie mają służyć gabinety psychoterapii i należy uznać, że pomimo zdjęcia odium wstydu z takiej wizyty społeczeństwo nadal jest w tym względzie niedoinformowane, gdyż miliony ludzi udają się do gabinetów psychoterapii: w kryzysie, po poradę lub w celu rozwiązania swoich problemów nie wynikających z nerwicy. Należy uznać, że nagłemu wzrostowi usług psychoterapeutycznych nie towarzyszy odpowiednio intensywne uświadamianie społeczeństwa w zakresie tego, czemu psychoterapia służy.

2017-06-13T13:53:26+00:00