Jak rozpoznać przyjazną firmę deweloperską?

//Jak rozpoznać przyjazną firmę deweloperską?

Właściwie pojęcia „dobra” czy „przyjazna” firma deweloperska używane są bardzo rzadko. Przeważnie dominuje na tym polu oddźwięk negatywny, a poszukiwane informacje na temat dewelopera ograniczają się do sprawdzenia jego wiarygodności. Wynika to oczywiście z obaw potencjalnych klientów. Dlatego też w niniejszym artykule „przyjazna” oznaczać będzie m.in. – bezpieczna, a skupimy się w nim na ukazaniu pozytywów, cech, które pozwolą Ci na wstępną orientację w zakresie wiarygodności firmy developerskiej i możliwości jej zaufania.

Podstawowe cechy przyjaznej firmy developerskiej

Niebagatelne znaczenie ma przede wszystkim wypłacalność firmy deweloperskiej. W tym względzie ważna jest ocena jej majątku, co sprowadza się do posiadania: siedziby, własnych gruntów, które mogą być wykorzystane pod inne inwestycje i nieruchomości. Istotne jest niezaleganie podatkowe i ze składkami ZUS oraz obecność gwarancji finansowej budowy Twojego osiedla – developer opierający się jedynie na wpłatach klientów z pewnością źle rokuje. Możesz się też spodziewać, że przyjazny developer bez utrudnień i niechęci przedstawi Ci swoje sprawozdania finansowe.

Działaność firmy developerskiej

Kolejnym atutem firmy deweloperskiej są posiadane certyfikaty branżowe. Polski Związek Pracodawców Budownictwa nadaje tzw. „Certyfikat dewelopera” i aktualnie jest on przyznany kilkudziesięciu firmom. Podobna organizacja jaką jest Polski Związek Firm Deweloperskich, nakłada na członków konieczność przestrzegania „Kodeksu dobrych praktyk” oraz „Zasad umowy deweloperskiej”. Wszystkie te zapisy można uznać za swojego rodzaju kodeks etyki zawodowej. Zatem przynależność do powyższych organizacji powinna wzbudzać zaufanie do dewelopera.

Niemałe znaczenie ma również stosunek banków do firmy deweloperskiej. „Bezpieczni” deweloperzy pozytywnie perceptowani są przez banki i znajdują się na ich listach rankingowych dotyczących zaufania. Ty natomiast nie będziesz miał żadnych trudności w uzyskaniu kredytu na zakup mieszkania u dewelopera, którego banki darzą zaufaniem.

Przeczytaj więcej na stronie

Dodatkowe wskazówki służące rozpoznaniu przyjaznego dewelopera

Wśród najważniejszych walorów przypisywanych przyjaznej firmie deweloperskiej wymienić należy dodatkowo:

  • kilkuletnią obecność na rynku – co między innymi jest wymogiem uzyskania opisanych wcześniej certyfikatów,
  • związaną z powyższym realizację kilku inwestycji zakończoną powodzeniem i zadowoleniem klientów,
  • bardzo dobrze opisaną ofertę łącznie z infrastrukturą, standardem mieszkań, wszystkimi szczegółami przyszłego użytkowania etc.,
  • partnerskie relacje – sprowadzające się do: pomocy w uzyskaniu kredytu, umożliwienia odwiedzenia inwestycji w trakcie jej realizacji, pomocy w wykończeniu mieszkania pod klucz,
  • właściwie sporządzoną umowę i brak w niej klauzul niedozwolonych,
  • pomoc firmy deweloperskiej w założeniu wspólnoty mieszkaniowej,
  • możliwość zmian lokatorskich,
  • rutynowe umożliwienie rozmowy z architektem,
  • a także swobodny dostęp do wszelkiej dokumentacji związanej z zakupem (inwestycją) i firmą.

Podsumowując, ilość cech charakteryzujących przyjaznego dewelopera nie jest mała. Pozwala Ci ona na wstępną orientację w zakresie wiarygodności firmy deweloperskiej. Musisz jednak pamiętać, że dane te należy oceniać kompleksowo, tj. niezwykle miła atmosfera panująca w firmie deweloperskiej lub doskonała opinia, jaką zasłyszałaś/eś, nie powinny uśpić Twojej czujności i sprawić, że zbagatelizujesz pozostałe wskazówki zupełnie ich nie sprawdzając.

2020-05-12T10:09:52+00:00 Tags: |