Tonery do drukarek laserowych czyszczenie a zdrowie

//Tonery do drukarek laserowych czyszczenie a zdrowie

W przypadku rozlewania się tonera do drukarki laserowej może być konieczne zastosowanie specjalnego rodzaju odkurzacza z przewodnym przewodnikiem elektrycznym i filtrem o wysokiej wydajności (HEPA) w celu skutecznego czyszczenia.

Te specjalistyczne narzędzia są nazywane „bezpiecznymi elektrostatycznymi odkurzaczami ESD” (Electrostatic Discharge-safe) lub „odkurzaczami tonera”.

Wysoki poziom napięcia wewnątrz drukarki może, jako normalny element procesu drukowania, powodować wyładowania koronowe, które generują niewielką ilość zjonizowanego tlenu i azotu, które reagują na powstawanie ozonu i tlenków azotu.

W większych drukarniach i kopiarkach przemysłowych filtr z węglem aktywnym w strumieniu powietrza wydechowego rozpada się na te szkodliwe gazy, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska biurowego.

Jednakże niektóre rodzaje ozonu nie uciekają jednak przed procesem filtrowania w drukarkach komercyjnych, a filtry ozonowe nie są w ogóle stosowane w większości mniejszych drukarek konsumenckich.

Gdy drukarka laserowa lub kopiarka jest eksploatowana przez dłuższy czas w małej, słabo wentylowanej przestrzeni, gazy te mogą gromadzić się do poziomów, przy których zapach ozonu lub podrażnień może być zauważony. Teoretycznie w skrajnych przypadkach istnieje teoretycznie możliwość powstania zagrożenia dla zdrowia.

wydruk wykresów z drukarki laserowej z tonerem

Tonery do drukarek laserowych badania naukowe

Według badania przeprowadzonego w 2012 r. w australijskim Queensland, niektóre drukarki emitują cząstki submikrometru, które niektóre z nich mogą być związane z chorobami układu oddechowego.

Spośród 63 drukarek ocenianych w badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Technologiczny w Queensland, 17 najsilniejszych drukarek zostało wykonanych przez HP, a jeden przez Toshibę.

Badana populacja maszyn była jednak tylko tymi maszynami, które były już zainstalowane w budynku i tym samym były nastawione na konkretnych producentów. Autorzy zauważyli, że emisja cząstek stałych różni się znacznie nawet w przypadku tego samego modelu maszyny.

Według profesora Morawskiej z Uniwersytetu w Queensland, jedna drukarka emitowała tyle samo cząstek, co palący się papieros.

Skutki zdrowotne wdychania ultrafiny z tonerów do drukarek laserowych zależą od składu cząsteczek, ale wyniki mogą sięgać od podrażnień dróg oddechowych do cięższych chorób, takich jak choroby układu krążenia lub raka.

Politechnika w Queensland. Muhle et al. (1991) poinformował, że reakcje na chronicznie wdychany toner kopiujący, plastikowy pył pigmentowany sadzą, dwutlenek tytanu i krzemionka były również podobne pod względem jakościowym do dwutlenku tytanu i spalin spalin silników wysokoprężnych.

W grudniu 2011 r. australijska agencja rządowa Safe Work Australia dokonała przeglądu istniejących badań i stwierdziła, że „nie przeprowadzono badań epidemiologicznych bezpośrednio łączących emisje drukarek laserowych ze szkodliwymi skutkami dla zdrowia” oraz że w kilku ocenach stwierdzono, że „ryzyko bezpośredniej toksyczności i wpływu na zdrowie wynikające z narażenia na emisję tonerów drukarek laserowych jest znikome”.

W przeglądzie zauważono również, że ponieważ wykazano, iż emisje są lotnymi lub półlotnymi związkami organicznymi,”logiczne byłoby oczekiwanie, że możliwe skutki dla zdrowia będą bardziej związane z chemicznym charakterem aerozolu niż z fizycznym charakterem” cząstek stałych „, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby takie emisje były lub pozostawały” cząstkami stałymi „po ich zetknięciu z tkanką oddechową”.

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-23T13:53:24+00:00 Tags: |