Układ krążenia i oddechowy owadów pomocne w zwalczaniu prusaków

//Układ krążenia i oddechowy owadów pomocne w zwalczaniu prusaków

Układ oddechowy jest ważnym czynnikiem ograniczającym wielkość owadów. W miarę jak owady stają się coraz większe, ten rodzaj transportu tlenu staje się mniej wydajny i dlatego najcięższy owad waży obecnie mniej niż 100 g. Jednak przy zwiększonym poziomie tlenu atmosferycznego, jak to miało miejsce w późnych Paleozoikach, możliwe były większe owady, takie jak ważki o rozpiętościach skrzydeł powyżej dwóch stóp.

Istnieje wiele różnych schematów wymiany gazowej, które przejawiają się w różnych grupach owadów. Wzorce wymiany gazowej w owadach mogą się wahać od ciągłej i dyfuzyjnej wentylacji do nieciągłej wymiany gazowej. Podczas ciągłej wymiany gazowej następuje pobór tlenu i uwalnianie dwutlenku węgla w ciągłym cyklu. Więcej między innymi o tym na: https://abcinsekt.pl/uslugi/zwalczanie-prusakow/

zwalczanie prusaków pomaga naturaW nieciągłej wymianie gazowej owad pobiera jednak tlen, gdy jest aktywny, a niewielkie ilości dwutlenku węgla uwalniane są podczas odpoczynku. Wentylacja dyfuzyjna jest po prostu formą ciągłej wymiany gazowej, która odbywa się poprzez dyfuzję, a nie fizyczne pobranie tlenu. Niektóre gatunki gatunek owadów, które są zanurzone, również posiadają adaptacje wspomagające oddychanie.

Jako larwy, wiele owadów ma skrzela, które mogą pobierać tlen rozpuszczony w wodzie, podczas gdy inne muszą podnieść się na powierzchnię wody w celu uzupełnienia zapasów powietrza, które mogą być zatrzymane lub uwięzione w specjalnych strukturach ale nie u prusaków.

Układ krążeniowy owadów a zwalczanie prusaków

Układ krążenia owadów wykorzystuje hemolimfę, tkankę analogiczną do krwi krążącej we wnętrzu ciała owada, pozostając jednocześnie w bezpośrednim kontakcie z tkankami zwierzęcia. Składa się z osocza, w którym zawieszone są hemocyty. Oprócz hemocytów, osocze zawiera również wiele substancji chemicznych. Jest również głównym typem tkanki otwartego układu krążenia stawonogów, charakterystycznym dla pająków, skorupiaków i owadów.

Większość owadów wylęga się z jaj w tym prusaki. Zapłodnienie i rozwój następuje wewnątrz jajka, otoczonego skorupką (chorionem) składającą się z tkanki matki. W przeciwieństwie do jaj innych stawonogów, większość jaj owadów jest odporna na suszę. Dzieje się tak dlatego, że wewnątrz chorionu powstają dwie dodatkowe błony z tkanki embrionalnej, amonii i serosy. Ta serosa kryje naskórek bogaty w chitynę, która chroni embrion przed wysuszaniem. Dlatego tępienie prusaków i karaluchów nie jest łatwe.W Schizophorze serosa jednak nie rozwija się, ale muchy te składają jaja w wilgotnych miejscach, takich jak gnijąca materia.

Niektóre gatunki owadów, takie jak karaczan Blaptica dubia, a także młode mszyce i muchy, są owowiparowate. Jaja zwierząt o owowinożernych rozwijają się całkowicie wewnątrz samicy, a następnie lękają natychmiast po złożeniu. Niektóre inne gatunki, takie jak te z rodzaju karaczanów znane jako Diploptera, są żywe, a więc gestykulują wewnątrz matki i rodzą się żywe.

Niektóre owady, takie jak pasożytnicze osy, wykazują wielonogi, gdzie pojedyncze zapłodnione jajo dzieli się na wiele, a w niektórych przypadkach tysiące oddzielnych embrionów. Owady mogą być univoltyną, biwoltiną lub multiivoltyną, tzn. mogą mieć jedno, dwa lub generacji w ciągu roku.

2017-11-21T13:03:10+00:00 Tags: |